Algemene voorwaarden.

1. Kledingverhuur Tante Neel verhuurt de kledingstuk(ken) en/of accessoires voor de overeengekomen periode en de afgesproken huurprijs.
De huurprijs geldt voor een weekend. Op maandag of dinsdag 
retour brengen, tenzij dit anders is overeengekomen.
2. De huurder dient zich te houden aan het retourneren van de gehuurde kledingstukken en/of accessoires binnen de afgesproken termijn. Indien de huurder niet binnen de gestelde termijn de kleding retour brengt,worden er extra kosten van €2,50 per dag in rekening gebracht.
3. De huurprijs dient vooraf te worden afgerekend.
4. De tarieven zijn inclusief reinigen.
5. Indien het gehuurde anderzijds gereinigd moet worden dan gebruikelijk, dient de huurder deze kosten te betalen.
6 Bij beschadiging of vermissing van het gehuurde, worden er reparatiekosten of vervangingskosten in rekening gebracht. De huurder is aansprakelijk voor het gehuurde vanaf het moment van ontvangst name, tot het moment van inname door Kledingverhuur Tante Neel.
7. Vervangingskosten zijn op basis van de nieuwwaarde
8. Het is niet toegestaan het gehuurde door te verhuren aan derden.
 
9. Kledingverhuur Tante Neel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of letsel voortkomend uit het gebruik van de verhuurde kleding en/of accessoires.

 

Kledingverhuur 'Tante Neel'
Voor elk feest een passende outfit!!